Archgroup - Portal Studentor

Kjo është një faqe që ju mundëson të jeni më afër rreth zhvillimit të aktiviteteve të Fakultetit të Arkitekturës në Tetovë, si dhe këtu mund ti gjeni të gjitha të rejat si rezultatet e kollokfiumeve si dhe te provimeve, të gjitha ligjëratat, fotografitë dhe të dhëna tjera nga Fakulteti i Arkitekturës.


ShkarkoNjoftim provimi elementet e projektimit10 Kb
ShkarkoOrari i provimeve te afatit te prillit akreditimi i vjeter.153 Kb
ShkarkoOrari i provimeve te afatit te prillit akreditimi i ri. 149 Kb
ShkarkoSTUDIO 2 - GR. V dhe VI37 Kb
ShkarkoStruktura... dhe Prezentim ... rezultatet44 Kb
Shkarkondarja e grupeve ne KA 1B175 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture, 04.20.15 rezultati i provimit193 Kb
ShkarkoProjektim Urbanistik 1B_Zona e studimit.zip7954 Kb
ShkarkoIncizimi dhe mirbajtja e objekteve823 Kb
ShkarkoTenikat bash. nderimit194 Kb
ShkarkoOrari -2014/2015 semestri VI535 Kb
ShkarkoOrari -2014/2015 semestri IV541 Kb
ShkarkoOrari -2014/2015 semestri II566 Kb
ShkarkoBANIMI I KONCENTRUAR HORIZONTAL DHE VERTIKAL (MASTER)177 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi në Lëndën Fizika Arkitektonike 1 (03.02.2015)970 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi në Lëndën Analiza e Formës 02.02.2015968 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- rezultati i provimit 02.02.15436 Kb
ShkarkoZhvillimi dhe zbatimi i projektit13 Kb
ShkarkoKonstr. Arkitektonike 1A janar 2015 rezultatet12 Kb
ShkarkoOrari semestri veror 2014/2015 semestri VI535 Kb
ShkarkoOrari semestri veror 2014/2015 semestri IV573 Kb
ShkarkoHistoria e Artit, provimi 19.01.2015186 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures 2- rezultati i provimit 19.01.2015185 Kb
Shkarkorezultatet nga provimi ne Incizime per afatin e Janar 2015822 Kb
Shkarkorezultatet nga provimi ne Renovim per afatin e Janar 2015823 Kb
ShkarkoStatika1-Statika e kon.arkitektonike -rezulltatet E PROVIMIT78 Kb
ShkarkoProjektim Urbanistik 1A.pdf238 Kb
ShkarkoVlerewsimi i punimeve Studio 5&6.pdf241 Kb
ShkarkoNjoftim MaterialeARK71 Kb
ShkarkoRezullate Konst.Arkitektonike !b dhe 2A204 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures 1- rezultati i provimit 19.01.2015191 Kb
ShkarkoHistoria e artit- kolokuiumi II dhe velresimi final 2015191 Kb
ShkarkoStrukturat konstruktive dhe projektimi_rezultatet e detyrave, janar'15175 Kb
ShkarkoKA1A_Rezultatet e kollokuiumit 1_Studentet me planprogram te vjeter52 Kb
ShkarkoNdryshimi i datave tek provimet e Doc.dr.sc. Kujtim Elezi-t, janar 2015169 Kb
ShkarkoHistoria e artit- vleresimi final i aktiviteteve 2014190 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES 1- vleresimi final i aktiviteteve 2014282 Kb
Shkarkoorari afati i jamarit 2015-akreditimi i vjwtwr689 Kb
Shkarkoorari afati i jamarit 2015667 Kb
ShkarkoStatika1-Statika e kon.arkitektonike -rezulltatet306 Kb
ShkarkoStatika1-Statika e kon.arkitektonike grupet per mbrojtje89 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARTIT- rezultati i kolokuiumit I181 Kb
ShkarkoSTUDIO 4 - Lista e grupeve per ushtrime GR. 3,489 Kb
ShkarkoSTUDIO 4 - Lista e grupeve per ushtrime GR. 1,290 Kb
ShkarkoOrari me ndryshime KA349 Kb
ShkarkoOrari me ndryshime HISTORIA E ARKITEKTURES 148 Kb
ShkarkoBanimi i koncentruar Horizontal dhe Vertikal- shtator 201442 Kb
ShkarkoRezultatet_IMN, tetor 2014832 Kb
ShkarkoRezultatet AM_tetor 2014802 Kb
ShkarkoRrezultatatet e provimit -Statika17 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne, Rezultati i provimit- Tetor 201457 Kb
ShkarkoRezultatet_TBNA, tetor 2014207 Kb
ShkarkoRenovimi_rezultatet Tetor 2014805 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture, 01.10.2014, REzultati i provimit189 Kb
ShkarkoStudio 2.pdf35 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 29.09.2014210 Kb
ShkarkoHistoria I, afati i tetorit 2014184 Kb
ShkarkoZona e Studimit Studio 5_6.zip3148 Kb
Shkarkoorari semestri V 2014-2015557 Kb
Shkarkoorari semestri I 2014-2015561 Kb
Shkarkoorari semestri III 2014-2015560 Kb
ShkarkoStudio 2_shtator.pdf63 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi ne Urbanizem-hyrje dhe Studio 5&6.docx15 Kb
ShkarkoStudio 2 - Rezultatet nga provimi.doc12 Kb
ShkarkoOrari afati Tetor 2014 semestri I & II664 Kb
ShkarkoOrari afati Tetor 2014689 Kb
ShkarkoRezultatet e provimit në Lëndën Analiza e Formës - 06 shtator 2014982 Kb
ShkarkoTBN_rezultatet e shtatorit851 Kb
ShkarkoRenovimi_rezultatet Shtataor816 Kb
ShkarkoArkitektura dhe Mjedisi_rezultatet shtator803 Kb
ShkarkoIMN_rezultatet nga provimi i 1 Shtatorit454 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture, provimi 29.8.14189 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE-rezutlati i provimit 27.08.2014198 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 25.08.2014267 Kb
ShkarkoHistoria I, provimi 21.08.2014190 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimet Analiza e Formës dhe Analiza 3D e Formës - QERSHOR 2014.375 Kb
ShkarkoRezultatet Arkitektura dhe mjedisi_afati qershorit20141251 Kb
ShkarkoRezultatete provimit Incizime1369 Kb
ShkarkoHistoria I- perseritja e provimit (27.06.2014)193 Kb
ShkarkoTeoria_provimi 27.06.14202 Kb
ShkarkoSTUDIO_5_QERSHOR_2014_BB.pdf891 Kb
ShkarkoSTUDIO_6_QERSHOR_2014_BB.pdf876 Kb
ShkarkoStudio_2.pdf16 Kb
ShkarkoOrari i provimeve afati SHTATOR 2014 akreditimi VI semestra690 Kb
ShkarkoOrari i provimeve afati SHTATOR 2014664 Kb
ShkarkoPrezenca dhe vleresimi i detyrave nga lenda KA2 197 Kb
ShkarkoArkitektura MODERNE- provimi i dates 19.06.2014302 Kb
ShkarkoProvimi Urbanizem_Hyrje dhe Studio_5_6 Qershor.doc60 Kb
ShkarkoRezultatet e provimit ne RENOVIM_qershor 2014814 Kb
ShkarkoTBN_rezultatet e provimit_afati qershorit195 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 12.06.2014200 Kb
ShkarkoRezultatet nga ushtrimet në Lëndën KA II semestri veror 2014 406 Kb
ShkarkoHistoria I- provimi i dates 04.06.2014191 Kb
ShkarkoTEORIA- vleresimi final i aktiviteteve_2014205 Kb
ShkarkoZhvilimi dhe Zbatimi i Projektit283 Kb
ShkarkoKorniza Ligjore në ndërtimtari dhe punë. Prezenca1096 Kb
ShkarkoInçizimi_listae studentëve me të drejtë nënshkrimi45 Kb
ShkarkoAfati i provimit Qershor 2014688 Kb
ShkarkoAfati i provimeve Qershor 2014 - akreditimi i ri669 Kb
ShkarkoArkitektura dhe Mjedisi_Rezultatet e Prillit430 Kb
ShkarkoStudio 2- rezultati final i provimit per afatin e prillit, 2014885 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_kolokuiumi I195 Kb
ShkarkoStudio 2- rezultati i provimit, prill 2014268 Kb
ShkarkoTeotira dhe kritika ne arkitekture_rezultati i provimit 28.04.2014136 Kb
ShkarkoNjoftim Bazat e projektimit Maj26 Kb
ShkarkoDorezimi Studio 2.pdf174 Kb
ShkarkoUrbanizem - Hyrje Prill 2014.pdf319 Kb
ShkarkoSTD_5_6.pdf134 Kb
ShkarkoRezultatet Strategji hapsinore. Afati i prillit21 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARTIT_provimi i dates 24.04.201443 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- provimi i dates 24.04.2014207 Kb
ShkarkoRezultatet e provimit ne RENOVIM_12 Prill 2014423 Kb
ShkarkoRezultatet INÇIZIMI DHE MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE_afati i prillit 2014429 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultati i provimit 17.04.2014199 Kb
ShkarkoNjoftim Strategji hapsinore, materiali njgjyra dhe drita26 Kb
ShkarkoHistoria I- rezultati i provimit 10.04.2014192 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures-seminarë shtesë per afatin e prillit 201433 Kb
ShkarkoNdarja e grupeve dhe terminet në Lëndën Analiza e Formës209 Kb
ShkarkoORARI I USHTRIMEVE NE INCIZIME183 Kb
ShkarkoDetyra semestrale_Studio_2.pdf96 Kb
ShkarkoStduio 6_te drejte nenshkrimi.pdf69 Kb
ShkarkoUrbanizem hyrje_piket e akumuluara_notat.pdf797 Kb
ShkarkoTeoria ne Arkitekture-rezultati i provimit 06.02.2014201 Kb
ShkarkoStudio 2- rezultati i provimit, janar 201431 Kb
ShkarkoNjoftim MaterialeARK71 Kb
ShkarkoVleresimi_Programet_ Studio 5.pdf225 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Urbanizem dhe Studio 5.pdf221 Kb
ShkarkoVleresimi_Punimet_Semestrale_Urbanizem.pdf295 Kb
ShkarkoRezultatet Strategji dhe Formesim11 Kb
Shkarkoorari semestri II-2013-2014563 Kb
ShkarkoSTUDIO 2- studentet qe lirohen te marrin pjese ne provim, janar 2014166 Kb
ShkarkoAnaliza 3D Rezultatet nga prezenca dhe aktiviteti ne ushtrime (janar 2014).pdf463 Kb
ShkarkoAnaliza 3D Rezultatet nga provimi janar 2014.pdf210 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MDOERNE- shembull i nje seminari te dorezuar nga kjo lende870 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE-rezultati i provimit 03.02.2014215 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- vleresimi finali per 2013-2014365 Kb
ShkarkoNjoftim Strategji Hapsinore26 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 31.01.2014196 Kb
ShkarkoHistoria I- rezultati i provimit 23.1.2014 i permiresuar203 Kb
ShkarkoHistoria I, rezultati i provimit 23.01.2014203 Kb
ShkarkoHistoria e artit_rezultati i kolokuiumit te II-te183 Kb
ShkarkoKalendari i dorëzimit dhe prezantimit të detyrës në Arkitektura dhe mjedisi38 Kb
Shkarkoorari i provimeve afati JANAR_SHKURT 2014702 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne-prezenca ne ligjerata268 Kb
ShkarkoIDEKSI semestri i pare347 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne_rezultati i kolokuiumit39 Kb
ShkarkoHistoria e artit_rezultati i kolokuiumit33 Kb
ShkarkoNjoftim Elementet e projektimit19 Kb
Shkarkoorari ndryshimet semestri III dhe 5201 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_24.10.2013 rezultati i provimit43 Kb
ShkarkoArkitektura moderne-provimi 24.10.201342 Kb
ShkarkoRezultatet e provimit Strategji hapsinore Tetor47 Kb
ShkarkoNjoftim Formesimi dhe Strategi Hapsinore.pdf7 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultati final pas provimit shtese, 24.10.201342 Kb
ShkarkoNjoftim Formesimi dhe metodat e projektimit dhe Strategji hapsinore21 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultati i provimit 21.10.13, korrigjimi i leshimit ne rezultat...42 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_seminari shtator 201335 Kb
ShkarkoMentorimet per diplomat_shtator 201337 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_rezultati i provimit shtator 201341 Kb
ShkarkoStudio 2- rezlutati i provimit 11.09.20136 Kb
ShkarkoSTUDIO 4 (Vleresimi).pdf56 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultatet e provimit 29.08.201345 Kb
Shkarkoformesimi dhe metodat e projektimit19 Kb
ShkarkoNjofim19 Kb