Archgroup - Portal Studentor

Kjo është një faqe që ju mundëson të jeni më afër rreth zhvillimit të aktiviteteve të Fakultetit të Arkitekturës në Tetovë, si dhe këtu mund ti gjeni të gjitha të rejat si rezultatet e kollokfiumeve si dhe te provimeve, të gjitha ligjëratat, fotografitë dhe të dhëna tjera nga Fakulteti i Arkitekturës.


ShkarkoHistoria I- rezultati i provimit 10.04.2014192 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures-seminarë shtesë per afatin e prillit 201433 Kb
Shkarkoorari afati i provimeve prill 2014-semestri I655 Kb
Shkarkoorari afati i provimeve prill 2014689 Kb
ShkarkoNdarja e grupeve dhe terminet në Lëndën Analiza e Formës209 Kb
ShkarkoORARI I USHTRIMEVE NE INCIZIME183 Kb
ShkarkoDetyra semestrale_Studio_2.pdf96 Kb
ShkarkoStduio 6_te drejte nenshkrimi.pdf69 Kb
ShkarkoUrbanizem hyrje_piket e akumuluara_notat.pdf797 Kb
ShkarkoTeoria ne Arkitekture-rezultati i provimit 06.02.2014201 Kb
ShkarkoStudio 2- rezultati i provimit, janar 201431 Kb
ShkarkoNjoftim MaterialeARK71 Kb
ShkarkoVleresimi_Programet_ Studio 5.pdf225 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Urbanizem dhe Studio 5.pdf221 Kb
ShkarkoVleresimi_Punimet_Semestrale_Urbanizem.pdf295 Kb
ShkarkoRezultatet Strategji dhe Formesim11 Kb
Shkarkoorari semestri II-2013-2014563 Kb
ShkarkoSTUDIO 2- studentet qe lirohen te marrin pjese ne provim, janar 2014166 Kb
ShkarkoAnaliza 3D Rezultatet nga prezenca dhe aktiviteti ne ushtrime (janar 2014).pdf463 Kb
ShkarkoAnaliza 3D Rezultatet nga provimi janar 2014.pdf210 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MDOERNE- shembull i nje seminari te dorezuar nga kjo lende870 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE-rezultati i provimit 03.02.2014215 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- vleresimi finali per 2013-2014365 Kb
ShkarkoNjoftim Strategji Hapsinore26 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 31.01.2014196 Kb
ShkarkoHistoria I- rezultati i provimit 23.1.2014 i permiresuar203 Kb
ShkarkoHistoria I, rezultati i provimit 23.01.2014203 Kb
ShkarkoHistoria e artit_rezultati i kolokuiumit te II-te183 Kb
ShkarkoKalendari i dorëzimit dhe prezantimit të detyrës në Arkitektura dhe mjedisi38 Kb
Shkarkoorari i provimeve afati JANAR_SHKURT 2014702 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne-prezenca ne ligjerata268 Kb
Shkarkoorari i provimeve JANAR SHKUR 2014-semestri 1 akreditimi i rei681 Kb
ShkarkoIDEKSI semestri i pare347 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne_rezultati i kolokuiumit39 Kb
ShkarkoHistoria e artit_rezultati i kolokuiumit33 Kb
ShkarkoNjoftim Elementet e projektimit19 Kb
Shkarkoorari ndryshimet semestri III dhe 5201 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_24.10.2013 rezultati i provimit43 Kb
ShkarkoArkitektura moderne-provimi 24.10.201342 Kb
ShkarkoRezultatet e provimit Strategji hapsinore Tetor47 Kb
ShkarkoNjoftim Formesimi dhe Strategi Hapsinore.pdf7 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultati final pas provimit shtese, 24.10.201342 Kb
ShkarkoNjoftim Formesimi dhe metodat e projektimit dhe Strategji hapsinore21 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultati i provimit 21.10.13, korrigjimi i leshimit ne rezultat...42 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultati i provimit 21.10.201341 Kb
ShkarkoTemat e diplomes_njoftim per konsultimet-Mentor: Kujtim Elezi34 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_seminari shtator 201335 Kb
ShkarkoMentorimet per diplomat_shtator 201337 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_rezultati i provimit shtator 201341 Kb
ShkarkoStudio 2- rezlutati i provimit 11.09.20136 Kb
ShkarkoSTUDIO 4 (Vleresimi).pdf56 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultatet e provimit 29.08.201345 Kb
Shkarkoformesimi dhe metodat e projektimit19 Kb
ShkarkoNjofim19 Kb
ShkarkoHistoria I, provimi i dates 22.08.1345 Kb
ShkarkoStrategji hapsinore - njoftim10 Kb
ShkarkoStuidio_2_Rezultatet91 Kb
ShkarkoRezultatet e provimit Strategji Hapsinore Qershor 2013 - Zhvillim 34 Kb
ShkarkoHistoria II_rezultat i provimit 24.06.201340 Kb
ShkarkoHistoria II, 2013, vleresimi final i aktiviteteve47 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_provimi 24.06.201345 Kb
ShkarkoStudio II - Qershor45 Kb
ShkarkoNjoftim dhe rezultatet e provimit Formesim dhe Strategji21 Kb
ShkarkoHistoria I-rezultati i provimit 11.06.1348 Kb
ShkarkoNjoftim Formesim dhe strategji hapsinore.doc20 Kb
ShkarkoCAAD - Projekti Semestral430 Kb
ShkarkoHistoria II-nenshkrimi semestral64 Kb
ShkarkoNjoftim Strategji hapsinore23 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne_rezultati i seminarit 201336 Kb