Archgroup - Portal Studentor

Kjo është një faqe që ju mundëson të jeni më afër rreth zhvillimit të aktiviteteve të Fakultetit të Arkitekturës në Tetovë, si dhe këtu mund ti gjeni të gjitha të rejat si rezultatet e kollokfiumeve si dhe te provimeve, të gjitha ligjëratat, fotografitë dhe të dhëna tjera nga Fakulteti i Arkitekturës.


ShkarkoHistoria e artit- 16 janar 2017186 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures- vleresimi final i aktiviteteve per 2016263 Kb
ShkarkoHistoria III-vleresimi final i aktiviteteve per 2016263 Kb
ShkarkoHistoria I- vleresimi final i aktiviteteve per 2016253 Kb
ShkarkoHistoria e artit- vleresimi final i aktiviteteve per 2016199 Kb
ShkarkoKonst. Arkitekonike1A-rezultatet me evidenc970 Kb
ShkarkoAFATI JANAR_AKREDITIMI I VJETER119 Kb
ShkarkoHistoria e artit, vleresimi final i aktiviteteve 2016199 Kb
ShkarkoKorniza Ligjore-gjenerata 2016-20171006 Kb
ShkarkoStatika e Konstruksioneve Arkitektonike-Statika 1306 Kb
ShkarkoKonstruksione Arkitektonike 2A-kolokfiumet rezultatet150 Kb
ShkarkoHA1_ Roma dhe Etruskia1078 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures, kolokuiumi I, 2016265 Kb
ShkarkoHistoria e artit- kolokuiumi 2016188 Kb
ShkarkoHistoria e arkitektures III- rezultati i kolokuiumit 2016194 Kb
ShkarkoHistoria e arkitektures I- rezultati i kolokuiumit 2016275 Kb
ShkarkoHistoria I- rezultati i kolokuiumit275 Kb
ShkarkoHistoria e arkitektures 1_Ushtrimi 4_Greqia1442 Kb
ShkarkoFillimi i ligjeratave ne master, 2016/2017183 Kb
ShkarkoStudio Arkitektonike 1 - situacioni (DWG)381 Kb
ShkarkoStudio Arkitektonike 1 - situacioni (PDF)16941 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures 1_Ushtrimi nr_3_Mesopotamia481 Kb
ShkarkoDetyra Semestrale STUDIO1_2016_17.pdf191 Kb
ShkarkoSTUDIO ARKITEKTONIKE 6 ebooksclub.org__Stadia__Fourth_Edition__A_Design_and_Deve46469 Kb
ShkarkoSTUDIO ARKITEKTONIKE 6SPORT plan na predavanja 1_48.pdf51295 Kb
ShkarkoUshrimi 2_Historia e Arkitektures 19067 Kb
ShkarkoArkitektura_Orari me permiresime_ dt.05.10.2016152 Kb
ShkarkoUshtrimi nr_1_HA1_Egjipti601 Kb
ShkarkoOrari Final_ Arkitektura145 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures- shtator 2016186 Kb
ShkarkoHistoria e arkitektures III- shtator 2016183 Kb
ShkarkoHistoria e arkitektures II- shtator 2016191 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 2_SHTATOR_2016.pdf42 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 1_SHTATOR_2016.pdf34 Kb
ShkarkoRezultatet ne Lenden Analiza e Formes 14.09.2016828 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 2 - Shtator 2016845 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 1 - Shtator 2016854 Kb
Shkarkoraporti i notave_HDOT_Shtator2016.pdf162 Kb
ShkarkoUSHT-MA_KRR_syllabusi_detyra_2016.pdf40 Kb
Shkarkostatuka 1- arkitekturë.docx16 Kb
Shkarkoraporti i notave_PTK_Shtator2016.pdf157 Kb
Shkarkoraporti i notave_KROT_Shtator2016.pdf156 Kb
Shkarkoraporti i notave_RA_Shtator2016.pdf423 Kb
ShkarkoHistoria I- shtator 2016189 Kb
ShkarkoBazat e projektimit rezultatet shtator 2016.pdf253 Kb
ShkarkoSHTATOR 2016 Konstr. Arkitektonike 1B, 2B dhe 3B-provimi56 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 3_QERSHOR 2016.pdf8 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT Studio Arkitektonike A 5_QERSHOR 2016.pdf10 Kb
ShkarkoKonstruksione Ark.3dhe 3 A-shtator 201642 Kb
ShkarkoOBJEKTET INDUSTRIALE- VLERESIMI AFATI PLOTESUES.pdf54 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT Studio Arkitektonike A 4_QERSHOR 2016.pdf10 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT Studio Arkitektonike A 3_QERSHOR 2016.pdf8 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT Studio Arkitektonike A 2_QERSHOR 2016.pdf11 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT Studio Arkitektonike 1_QERSHOR 2016.pdf8 Kb
ShkarkoNjoftim per konsultimet per afatin e qershorit BAZAT E PROJEKTIMIT.docx11 Kb
Shkarkoraporti i notave_HDOT_Qershor2016-2.pdf172 Kb
Shkarkoraporti i notave_RA_Qershor2016-2.pdf159 Kb
Shkarkoraporti i notave_PTK_Qershor2016-2.pdf154 Kb
Shkarkoraporti i notave_IMN_Qershor2016-2.pdf153 Kb
Shkarkoraporti i notave_KROT_Qershor2016-2.pdf157 Kb
Shkarkoraporti i notave_MA_DNMB_Qershor2016.pdf163 Kb
Shkarkoraporti i notave_MA_KPM_Qershor2016.pdf152 Kb
Shkarkoraporti i notave_MA_TMR_17Qershor2016.pdf154 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 2 - Qershor 2016851 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi ne Lenden Analiza e Formes 30.06.2016842 Kb
ShkarkoKON. Arkitektonike 3B QERSHOR 201640 Kb
ShkarkoKonstruksione Ark. 3, 2, 2B, 1B , 1 dhe1A-qershor 2016141 Kb
ShkarkoUSHT_HDOT_ushtrime2016.pdf70 Kb
Shkarkoraporti i notave_ROT_Qershor2016.pdf165 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 1 - Qershor 2016850 Kb
ShkarkoBanimi i koncentruar H&V- qershor 2016176 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures- 27.6.2016 (rezultati i provimit)187 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures II- 27.6.2016 (rezultati i provimit)190 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne- Historia III, 27.6.2016 (rezultati i provimit)188 Kb
ShkarkoHistoria e Artit- 27.6.2016 (rezultati i provimit)173 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i ushtrimeve, 201660 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO ARK 1_MAJ_2016.pdf8 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO ARK 2_MAJ_2016.pdf9 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO ARK 3_MAJ_2016.pdf8 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 3_MAJ_2016.pdf10 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO ARK 4_MAJ_2016.pdf8 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 4_MAJ_2016.pdf8 Kb
ShkarkoKonstruksione Ark. 1A, 2A dhe 3 A-qershor 201641 Kb
ShkarkoHistoria I- 21 qershor 2016187 Kb
ShkarkoArkitekture tradicionale- rezultati i provimit, maj 2016184 Kb
ShkarkoOrari i Provimeve_ Akreditimi i Vjeter112 Kb
ShkarkoKON. Arkitektonike 1B-rezulatet prel. ushtrie dhe kol.1012 Kb
ShkarkoSTUDIO ARKITEKTONIKE 4 - REZULTATET GRUPi 3 dhe 4 (2015/2016)62 Kb
ShkarkoStatika e konstruksioneve Arkitektonike -maj 2016-246 Kb
ShkarkoStatika e konstruksioneve Arkitektonike -maj 2016-146 Kb
ShkarkoSTUDIO ARKITEKTONIKE 2 - REZULTATET (2015/2016)68 Kb
Shkarkoraporti i notave_TBN_N_Qershor2016.pdf155 Kb
Shkarkoraporti i notave_RA_Qersho2016.pdf157 Kb
Shkarkoraporti i notave_HDOT_Qershor2016.pdf161 Kb
Shkarkoraporti i notave_KROT_Qershor2016.pdf162 Kb
Shkarkoraporti i notave_PTK_Qershor2016.pdf159 Kb
Shkarkoraporti i notave_TBN_Qershor2016.pdf154 Kb
Shkarkoraporti i notave_KN_Qershor2016.pdf154 Kb
ShkarkoOBJEKTET INDUSTRIALE-VLERESIMI FINAL.pdf56 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures- maj 2016192 Kb
ShkarkoHistoria III- maj 2016194 Kb
ShkarkoHistoria II- maj 2016181 Kb
ShkarkoHistoria I- maj 2016191 Kb
ShkarkoKOrniza ligjore ne ndertimtari maj 201625 Kb
ShkarkoCAAD I Rezultate Provimi_Afati i Majit23 Kb
ShkarkoRezultatet Konst. Arkitektonike 1B dh 2B43 Kb
ShkarkoShkolle verore ne Prishtine (UBT)- Posteri15980 Kb
ShkarkoShkolle verore ne Prishtine (UBT)- programi3471 Kb
ShkarkoRezultatet ne Lenden Analiza e Formes Maj 2016835 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi ne Lenden Fizika Arkitektonike 2 - Maj 2016837 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 1 - Maj 2016860 Kb
ShkarkoKON. Arkitektonike 2B996 Kb
ShkarkoKON. Arkitektonike 1B1012 Kb
ShkarkoDatat e Provimeve - Zavendësimi i ditëve të jo punës në USHT19 Kb
ShkarkoStatika e konstruksioneve Arkitektonike -korigjimi52 Kb
Shkarkoraporti i notave_MA_TMR_20Prill2016.pdf157 Kb
Shkarkoraporti i notave_MA_KPM_Prill2016.pdf154 Kb
Shkarkoraporti i notave_MA_DNMB_Prill2016.pdf166 Kb
ShkarkoPërmbajtja e detyrës semestrale KA3B51 Kb
ShkarkoHistoria II- evidenca finale 2016 (e permiresuar)259 Kb
ShkarkoORARI I PROVIMEVE - AKREDITIMI I VJETER MAJ 2016969 Kb
ShkarkoORARI I PROVIMEVE TE MAJIT 2016_E PERMIRESUAR145 Kb
ShkarkoStatika e konstruksioneve Arkitektonike50 Kb
ShkarkoArktiektura tradicionale, prezenca ne ligjerata, 2016189 Kb
ShkarkoHistoria e arkitektures II- ligjeratat dhe kolokuiumi, 2016262 Kb
ShkarkoLigjerate nga Georgi Konstantinovski, e enjte, 12.5.16, 11:00, AMF.8671 Kb
ShkarkoMA+Partners, ligjerate, e marte 10.5.16, 15:00, AMF.158 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 2- Prill 2016831 Kb
ShkarkoOrari i evaluimit53 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 4_PRILL_20169 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 3_STUDIO ARKITEKTONIKE 3_PRILL_201612 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 2 STUDIO ARKITEKTONIKE 2_PRILL_20169 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO ARKITEKTONIKE 1_PRILL_201610 Kb
ShkarkoHistoria e arkitektures II- prill 2016185 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 1 - Prill 2016853 Kb
ShkarkoRezultatet ne Lenden Analiza e Formes afati i prillit834 Kb
ShkarkoTeoria e Arkitektures- afati i prillit 2016194 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures III (Arktiektura Moderne)- afati i prillit 2016189 Kb
ShkarkoHistoria e Arktiektures I- afati i prillit 2016199 Kb
ShkarkoHistoria e Artit- afati i prillit 2016173 Kb
ShkarkoKopertina e detyres ne Histoeria e arkitektures 25648 Kb
ShkarkoFOL! Mos hesht- ligjerate nga Martin Guleski, e marte, 19.4.16, 15:00, AMF.5371 Kb
ShkarkoRezultate prill 2016 Kons Arkitektonike 3A dhe 3, 1B, 2B dhe Struktura...245 Kb
Shkarkorezultati i provimit Planifikimi urban 1B Tetove, prill 2016.pdf39 Kb
Shkarkokonkursi Bista 2016144 Kb
Shkarkoraporti i notave_TBN_N_5Prill2016.pdf157 Kb
Shkarkoraporti i notave_PTK_5Prill2016.pdf159 Kb
Shkarkoraporti i notave_RA_5Prill2016.pdf157 Kb
Shkarkoraporti i notave_KN_5Prill2016.pdf156 Kb
Shkarkoraporti i notave_HDOT_8Prill2016.pdf162 Kb
Shkarkoraporti i notave_KROT_8Prill2016.pdf161 Kb
Shkarkoraporti i notave_IMN_8Prill2016.pdf154 Kb
ShkarkoPiket e fituara nga dorëzimi i detyrës KA3a85 Kb
ShkarkoKokurs per atudent BISTA 201615 Kb
ShkarkoRezultate prill 2016 Kons Arkitektonike 1A dhe 2A134 Kb
ShkarkoGRUPET STUDIO ARKITEKTONIKE 2.pdf98 Kb
Shkarkoblloku_81.pln964 Kb
Shkarkoblloku_81.dwg78 Kb
ShkarkoDetyra semestrale_Objekti shumebanesor 2015_163988 Kb
ShkarkoVasil Vasilevski- Rrjedhat e arkitektures bashkekohore ne Maqedoni, 8.3.16.77 Kb
ShkarkoLigjerate ne Gezim Pacarizi 76 Kb
ShkarkoRoland SPAHIU- "Filmi dhe Arkitektura", ligjerate, 01.03.16, AMF, 14:00.101 Kb
ShkarkoLagjja KODRINA ne Prishtine- perzgjedhja e projektit fitues- POSTERI23 Kb
ShkarkoNdarja ne grupe KA3B121 Kb
ShkarkoHistoria II- grupet e ushtrimeve 2016181 Kb
Shkarkoraporti i notave_KROT_10Shkurt2016.pdf1343 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 3_JANAR 201611 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 2_JANAR 201611 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 1_JANAR 201610 Kb
ShkarkoRezultatet e aktivitetev e ne KROT va 2015/201634 Kb
Shkarkoraporti i notave_IMN_22Shkut2016.pdf1326 Kb
Shkarkoraporti i notave_RA_22Shkurt2016.pdf1254 Kb
Shkarkoraporti i notave_HDOT_22Shkurt2016.pdf1364 Kb
ShkarkoSTRUKTURA.........JANAR 2016931 Kb
ShkarkoKorniza ...... JANAR 2016964 Kb
ShkarkoHistoria III- Arkitektura Moderne, 2.2.16196 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures, 2.2.16196 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 02.02.16191 Kb
ShkarkoStatika e konst. Arkitektonike-janar 2016-245 Kb
ShkarkoStatika e konst. Arkitektonike-janar 2016-149 Kb
ShkarkoStatika e Konst. Arkitektonike -rezultate 2015/20169dosja086 Kb
Shkarkoraporti i notave_TBN_22Janar2016_ndërtimtari.pdf1336 Kb
Shkarkoraporti i notave_TBN_22Janar2016.pdf1320 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi në Lëndën Analiza e Formës 22.01.2016841 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi Fizika Arkitektonike 1 - 20.01.2016849 Kb
ShkarkoKonstrucione Ark. 3 & 3A-afati i janarit 2016225 Kb
ShkarkoKonstrucione Ark. 2B-afati i janarit 2016996 Kb
ShkarkoKonstrucione Ark. 1B-afati i janarit 2016936 Kb
ShkarkoPreyentimi teknik dhe komunikimi1342 Kb
ShkarkoStudio Arkitektonike 1 - vleresimi semestral71 Kb
ShkarkoRezultati i provimit nga PLANIFIKIMI URBAN 1B- janar 2016181 Kb
ShkarkoKonstrucione Ark. 2A-afati i janarit 20162200 Kb
ShkarkoHistoria e artit- rezultati i provimit 19.1.16173 Kb
ShkarkoHISTORIA I- rezultati i provimit 19.1.16193 Kb
ShkarkoRezultatet nga aktiviteti ne ushtrime KA 3A584 Kb
ShkarkoHISTORIA I- vleresimi final i aktiviteteve- PERMIRESUAR280 Kb
ShkarkoKonstrucione Ark. 1A-afati i janarit 2016203 Kb
ShkarkoKonstrukcione Ark.1A993 Kb
ShkarkoKA 1A rezultatet e punimeve ne ushtrime - afati i janarit119 Kb
ShkarkoKonstrucione Ark. 2A1014 Kb
ShkarkoHISTORIA III- vleresimi i prezences 2015234 Kb
ShkarkoHistoria I- vleresimi final i prezences 2015/16301 Kb
ShkarkoKorniza kollok. 1 dhe 2, rezulatet964 Kb
ShkarkoStatika e konst. Arkitektonike-lista e prezentimit75 Kb
ShkarkoDETYRA NR_6_HISTORIA E ARKITEKTURES 11381 Kb
ShkarkoStudio Arkitektonike 1 - detyra semestrale187 Kb
ShkarkoStatika 1 -statika e konst. arkit.57 Kb
Shkarkorenovim..-shtator 2015823 Kb
ShkarkoNdryshime Orari Arkitekture (nga data 05-10-2015)141 Kb
ShkarkoTBN- shtator 2015816 Kb
ShkarkoPTK- rezultati i provimit shtator 2015823 Kb
ShkarkoHDOT- rezultati i provimit 12 shtator 2015848 Kb
ShkarkoHDOT- rezultati i provimit shtator 2015848 Kb
ShkarkoOrari Final_Arkitekture_Dimeror_2015-2016140 Kb
ShkarkoFizika Arkitektonike 2 - Rezultatet 10.09.2015823 Kb
ShkarkoFizika Arkitektonike 1 - Rezultatet 10.09.2015880 Kb
ShkarkoRez. Analiza e Formes 11.09.2015844 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 2B-shtator 20151006 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 2-shtator 2015264 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 3-shtator 2015162 Kb
ShkarkoZvillimi dhe zbatimi i projektit-shtator 2015263 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 1B-shtator 2015955 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- 02.09.2015186 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES II- provimi i dates 31.08.2015189 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES I- provimi i dates 24.8.2015193 Kb
ShkarkoTEORIA E ARKITEKTURES, provimi 8.7.15196 Kb
ShkarkoKA 1B, afati plotesues, shtator199 Kb
ShkarkoAfati shtator _ Elementet dhe Bazat e projektimit (dhe akreditimi i vjeter12 Kb
ShkarkoGJ.DESKRIPTIVE 2- REZULTATET NGA AFATI PLOTESUES.pdf172 Kb
ShkarkoInstalimet Qershor 20153 Kb
ShkarkoREZULTATET E PROVIMIT STUDIO 2_QERSHOR_201511 Kb
ShkarkoRezultatet TBN_qershor 2015816 Kb
ShkarkoRezultatet PTK_qershor 2015833 Kb
ShkarkoRezultatetIMN_qershor 2015807 Kb
ShkarkoRezultate Provimi STUDIO 4 QERSHOR 20159 Kb
ShkarkoProjektet Semestrale QERSHOR Vleresim66 Kb
ShkarkoREZULTATI I PROVIMIT STUDIO3_QERSHOR 20158 Kb
ShkarkoREZULTATI I PROVIMIT STUDIO1_QERSHOR 20159 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 2B afati qershor 2015999 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 3 dhe 2-afati qershor 2015268 Kb
Shkarkoraporti i notave_RA_1Korrik2015.pdf830 Kb
Shkarkoraporti i notave_HDOT_1Korrik2015.pdf837 Kb
Shkarkoraporti i notave_HDOT_29Maj2015.pdf814 Kb
ShkarkoHISTORIA II-provimi i dates 22.07.2015196 Kb
ShkarkoStudio 5_6_MAJ_2015.pdf416 Kb
ShkarkoPU_1B_MAJ_2015.pdf488 Kb
ShkarkoPU_1A_Maj_2015.pdf404 Kb
ShkarkoRezultatet e STUDIO 2_afati i majit11 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARTIT- 22.06.2015176 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES I- 22.06.2015196 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike !A-afati qershor 2015950 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 2A-afati qershor 2015977 Kb
ShkarkoZhvillimi dhe zbatimi i projektit-qershor 2015266 Kb
ShkarkoPiket e grumbulluara gjat ushtrimeve ne HDOT,V.A.2014/201559 Kb
ShkarkoNjoftim për dorëzimin e detyrës në HDOT31 Kb
ShkarkoTEORIA DHE KRITIKA NE ARKTIEKTURE, 8.6.15191 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES II- vleresimi final i aktiviteteve 2014/15270 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi në Lëndën Fizika Arkitektonike 2 (04.06.2015)974 Kb
ShkarkoSTUDIO 2 - 2014-2015 - vleresimi73 Kb
ShkarkoREZULTATI I PROVIMIT STUDIO1_MAJ 201527 Kb
ShkarkoStruk. Konstruktive dhe Projektimi950 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 1B-maj 2015 zyrtar970 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne- maj 2015195 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures II- maj 2015193 Kb
ShkarkoHistoria e Artit- maj 2015175 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 2B afati maj 2015-zyrtar1115 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 1B dhe Kon. Arkitektonike II-afati maj 2015270 Kb
ShkarkoStatika e konstruksioneve Arkitekonike-prof Elena82 Kb
Shkarkoraporti i notave_RA_29Maj2015.pdf829 Kb
Shkarkoraporti i notave_IMN_29Maj2015.pdf334 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 2B-afati maj 2015266 Kb
ShkarkoRezultatet në Lëndën Fizika Arkitektonike 1 nga provimi i mbajtur 20.05.2015958 Kb
ShkarkoAktiviteti në ushtrime në Lëndën Fizika Arkitektonike 271 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 2B-gjenerata 20151157 Kb
ShkarkoKonst. Arkitektonike 1B-gjenerat 20151037 Kb
ShkarkoHistoria e arkitetkures I-rezultati i ptovimit 28.05.2015.pdf190 Kb
ShkarkoGJEOMETRIA DESKRIPTIVE 2- VLERESIMI FINAL.pdf750 Kb
ShkarkoShkolle verore ne Vjene- posteri585 Kb
ShkarkoShkolle verore ne Vjene- Programi131 Kb
ShkarkoPanoja 70x100 Studio2222 Kb
ShkarkoKonstruk. Arkitektonike 1A1050 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES II- vleresimi i aktiviteteve dhe nenshkrimi256 Kb
ShkarkoTEORIA E ARKITEKTURES-vleresimi finale dhe nenshkrimi semestral296 Kb
ShkarkoKA 2b174 Kb
ShkarkoArkitektura moderne_prill 2015- permiresime ne rezultet finale196 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture, 20.04.15 rezultati i provimit185 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- 20 Prill 2015196 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi në Lëndën Fizika Arkitektonike 1 (16.04.2015)968 Kb
ShkarkoRezultatet TBN_afati i prillit805 Kb
ShkarkoRezultatet Renovim_afati i prillit803 Kb
Shkarko Rezultatet IMN_Afati i Prillit798 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi në Lëndën Analiza e Formës 16.04.2015967 Kb
ShkarkoStudio_2_Prill_2015.pdf148 Kb
ShkarkoKonstruksione Arkt. 2A-prill 20151083 Kb
ShkarkoKonstr. Arkitektonike 2-prill 2015158 Kb
ShkarkoStrukturat....& Prezentimi teknik dhe Komunikimi158 Kb
ShkarkoZhvillimi dhe Zbatimi i Projektit154 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARTIT- prill 2015178 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKTIEKTURES II- AFATI I PRILLIT188 Kb
Shkarkokorniza Ligjore-afati prill 20151032 Kb
ShkarkoStatika e konstruksioneve Arkitektonikr-prof Elena82 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES I -prill 2015185 Kb
ShkarkoGjeometria Deskriptive 2-Grupet Akreditimi i vjeter.pdf208 Kb
ShkarkoNjoftim provimi elementet e projektimit10 Kb
ShkarkoOrari i provimeve te afatit te prillit akreditimi i vjeter.153 Kb
ShkarkoOrari i provimeve te afatit te prillit akreditimi i ri. 149 Kb
ShkarkoStruktura... dhe Prezentim ... rezultatet44 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture, 04.20.15 rezultati i provimit193 Kb
ShkarkoProjektim Urbanistik 1B_Zona e studimit.zip7954 Kb
ShkarkoIncizimi dhe mirbajtja e objekteve823 Kb
ShkarkoTenikat bash. nderimit194 Kb
ShkarkoOrari -2014/2015 semestri VI535 Kb
ShkarkoOrari -2014/2015 semestri II566 Kb
ShkarkoBANIMI I KONCENTRUAR HORIZONTAL DHE VERTIKAL (MASTER)177 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi në Lëndën Fizika Arkitektonike 1 (03.02.2015)970 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- rezultati i provimit 02.02.15436 Kb
ShkarkoZhvillimi dhe zbatimi i projektit13 Kb
ShkarkoKonstr. Arkitektonike 1A janar 2015 rezultatet12 Kb
ShkarkoOrari semestri veror 2014/2015 semestri VI535 Kb
ShkarkoOrari semestri veror 2014/2015 semestri IV573 Kb
ShkarkoHistoria e Artit, provimi 19.01.2015186 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures 2- rezultati i provimit 19.01.2015185 Kb
Shkarkorezultatet nga provimi ne Incizime per afatin e Janar 2015822 Kb
Shkarkorezultatet nga provimi ne Renovim per afatin e Janar 2015823 Kb
ShkarkoStatika1-Statika e kon.arkitektonike -rezulltatet E PROVIMIT78 Kb
ShkarkoProjektim Urbanistik 1A.pdf238 Kb
ShkarkoVlerewsimi i punimeve Studio 5&6.pdf241 Kb
ShkarkoNjoftim MaterialeARK71 Kb
ShkarkoRezullate Konst.Arkitektonike !b dhe 2A204 Kb
ShkarkoHistoria e Arkitektures 1- rezultati i provimit 19.01.2015191 Kb
ShkarkoHistoria e artit- kolokuiumi II dhe velresimi final 2015191 Kb
ShkarkoStrukturat konstruktive dhe projektimi_rezultatet e detyrave, janar'15175 Kb
ShkarkoKA1A_Rezultatet e kollokuiumit 1_Studentet me planprogram te vjeter52 Kb
ShkarkoNdryshimi i datave tek provimet e Doc.dr.sc. Kujtim Elezi-t, janar 2015169 Kb
ShkarkoHistoria e artit- vleresimi final i aktiviteteve 2014190 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARKITEKTURES 1- vleresimi final i aktiviteteve 2014282 Kb
Shkarkoorari afati i jamarit 2015-akreditimi i vjwtwr689 Kb
Shkarkoorari afati i jamarit 2015667 Kb
ShkarkoStatika1-Statika e kon.arkitektonike -rezulltatet306 Kb
ShkarkoStatika1-Statika e kon.arkitektonike grupet per mbrojtje89 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARTIT- rezultati i kolokuiumit I181 Kb
ShkarkoSTUDIO 4 - Lista e grupeve per ushtrime GR. 3,489 Kb
ShkarkoSTUDIO 4 - Lista e grupeve per ushtrime GR. 1,290 Kb
ShkarkoOrari me ndryshime KA349 Kb
ShkarkoOrari me ndryshime HISTORIA E ARKITEKTURES 148 Kb
ShkarkoBanimi i koncentruar Horizontal dhe Vertikal- shtator 201442 Kb
ShkarkoRezultatet_IMN, tetor 2014832 Kb
ShkarkoRezultatet AM_tetor 2014802 Kb
ShkarkoRrezultatatet e provimit -Statika17 Kb
ShkarkoArkitektura Moderne, Rezultati i provimit- Tetor 201457 Kb
ShkarkoRezultatet_TBNA, tetor 2014207 Kb
ShkarkoRenovimi_rezultatet Tetor 2014805 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture, 01.10.2014, REzultati i provimit189 Kb
ShkarkoStudio 2.pdf35 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 29.09.2014210 Kb
ShkarkoHistoria I, afati i tetorit 2014184 Kb
ShkarkoZona e Studimit Studio 5_6.zip3148 Kb
Shkarkoorari semestri V 2014-2015557 Kb
Shkarkoorari semestri I 2014-2015561 Kb
Shkarkoorari semestri III 2014-2015560 Kb
ShkarkoStudio 2_shtator.pdf63 Kb
ShkarkoRezultatet nga provimi ne Urbanizem-hyrje dhe Studio 5&6.docx15 Kb
ShkarkoStudio 2 - Rezultatet nga provimi.doc12 Kb
ShkarkoOrari afati Tetor 2014 semestri I & II664 Kb
ShkarkoOrari afati Tetor 2014689 Kb
ShkarkoTBN_rezultatet e shtatorit851 Kb
ShkarkoRenovimi_rezultatet Shtataor816 Kb
ShkarkoArkitektura dhe Mjedisi_rezultatet shtator803 Kb
ShkarkoIMN_rezultatet nga provimi i 1 Shtatorit454 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture, provimi 29.8.14189 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE-rezutlati i provimit 27.08.2014198 Kb
ShkarkoHistoria II- rezultati i provimit 25.08.2014267 Kb
ShkarkoHistoria I, provimi 21.08.2014190 Kb
ShkarkoRezultatet Arkitektura dhe mjedisi_afati qershorit20141251 Kb
ShkarkoRezultatete provimit Incizime1369 Kb
ShkarkoHistoria I- perseritja e provimit (27.06.2014)193 Kb
ShkarkoTeoria_provimi 27.06.14202 Kb
ShkarkoSTUDIO_5_QERSHOR_2014_BB.pdf891 Kb
ShkarkoSTUDIO_6_QERSHOR_2014_BB.pdf876 Kb
ShkarkoStudio_2.pdf16 Kb
ShkarkoOrari i provimeve afati SHTATOR 2014 akreditimi VI semestra690 Kb
ShkarkoOrari i provimeve afati SHTATOR 2014664 Kb
ShkarkoPrezenca dhe vleresimi i detyrave nga lenda KA2 197 Kb
ShkarkoProvimi Urbanizem_Hyrje dhe Studio_5_6 Qershor.doc60 Kb
ShkarkoTBN_rezultatet e provimit_afati qershorit195 Kb
ShkarkoKorniza Ligjore në ndërtimtari dhe punë. Prezenca1096 Kb
ShkarkoInçizimi_listae studentëve me të drejtë nënshkrimi45 Kb
ShkarkoAfati i provimeve Qershor 2014 - akreditimi i ri669 Kb
ShkarkoArkitektura dhe Mjedisi_Rezultatet e Prillit430 Kb
ShkarkoStudio 2- rezultati final i provimit per afatin e prillit, 2014885 Kb
ShkarkoTeoria dhe kritika ne arkitekture_kolokuiumi I195 Kb
ShkarkoStudio 2- rezultati i provimit, prill 2014268 Kb
ShkarkoTeotira dhe kritika ne arkitekture_rezultati i provimit 28.04.2014136 Kb
ShkarkoNjoftim Bazat e projektimit Maj26 Kb
ShkarkoDorezimi Studio 2.pdf174 Kb
ShkarkoUrbanizem - Hyrje Prill 2014.pdf319 Kb
ShkarkoSTD_5_6.pdf134 Kb
ShkarkoRezultatet Strategji hapsinore. Afati i prillit21 Kb
ShkarkoHISTORIA E ARTIT_provimi i dates 24.04.201443 Kb
ShkarkoARKITEKTURA MODERNE- provimi i dates 24.04.2014207 Kb
ShkarkoRezultatet e provimit ne RENOVIM_12 Prill 2014423 Kb
ShkarkoRezultatet INÇIZIMI DHE MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE_afati i prillit 2014429 Kb
ShkarkoHistoria II-rezultati i provimit 17.04.2014199 Kb
ShkarkoNjoftim Strategji hapsinore, materiali njgjyra dhe drita26 Kb
ShkarkoHistoria I- rezultati i provimit 10.04.2014192 Kb
ShkarkoTeoria e arkitektures-seminarë shtesë per afatin e prillit 201433 Kb
ShkarkoNdarja e grupeve dhe terminet në Lëndën Analiza e Formës209 Kb
ShkarkoORARI I USHTRIMEVE NE INCIZIME183 Kb
ShkarkoDetyra semestrale_Studio_2.pdf96 Kb
ShkarkoStduio 6_te drejte nenshkrimi.pdf69 Kb